เปิดข้อมูลสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฟุตบอลไทย-อินโดนีเซีย

เปิดข้อมูลสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฟุตบอลไทย-อินโดนีเซีย

เปิดข้อมูลสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฟุตบอลไทย-อินโดนีเซีย

ในโลกที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์เป็นสิ่งที่แบ่งแยกเรา แต่ “กีฬา” คือภาษาสากลที่ทำให้เราเข้าใจและเชื่อมโยงกัน ไม่มีอะไรสามารถพูดถึงความจริงนี้ได้มากไปกว่าประเภทกีฬาฟุตบอล เพราะกีฬาประเภทนี้เป็นที่ถูกใจและมีการติดตามโดยผู้คนมากมายในอาเซียนและทั่วโลก